TheDarkMoon-w3

Prvá vojna

Prvou vojnou sa nazýva obdobie prvého stretu Ľudí s Orkami. Orkovia boli pod vedením neschopného veliteľa. Po ňom nastúpil veliteľ Orgrim Doomhammer. Bol jedným z troch najväčších bojovníkov hordy (Orgrim Doomhammer, Grom Hellscream, Gul´dan). V priebehu tejto vojny bol pod temným pahorkom zavraždený zradca Medivh. Orkovia za sebou nechali tisíce mŕtvych v celom Južnom kráľovstve a v Lorderone. Boli síce porazení ale už raz vstúpili do sveta Azeroth. Urobili svoje predsunuté základne v Strangelthorn Vale, Burning Steppes, Swamp of Sorrows.