TheDarkMoon-w3

Druhá vojna

Druhá vojna začala 40 rokov po prvej. Bolo to už po explózii v Draenore. Vojská novovzniknutej Aliancie boli pod velením schopného veliteľa Lothara. Jeho učňom bol jeden z najznámejších a najschopnejších paladinov a veliteľov Aliancie Uther Lightbringer. Pod vedením Lothara odolávala Aliancia prívalom Hordy a trolov spojencami Hordy. Títo trolovia pod vedením Zul´jina zohrali dôležitú úlohu v Tretej vojne.(viď Tretia vojna). Dalej boli spojencami Hordy aj pomerne hlúpy Ogrovia pod vedením Goshaka a Mog´rosha. V nehostinných krajinách stredu(Searing Gorge, Burning Steppes, Badlands) bol Lothar zabitý. Sám vtedy vzdoroval presile 40 orkov. Ale padol. Osud Aliancie sa ocitol v rukách mladého veliteľa Uthera Lightbringera. Orkovia si odhryzli zo všetkého najväčší kus. Ovládli rôzne pevnosti po celom kráľovstve. Stonewatch Keep, Algor Fortress a i. Najväčšie úspechy Hordy zaznamenal klan Blackrock ktorý bol známy svojou 100 percentnou úspešnosťou ale aj svojou brutalitou a posadnutosť mocou.